Ereleden

 

Ere voorzitters

Herman Schox †

Hans Bergers

 

Ere leden

Jan Kramer  †

 

Lid van verdiensten

Leo Brons

Theo van Veen †

Peter de Jong

Samantha Pronk

Vindt u dat iemand van onze club in aanmerking komt als erelid of lid van verdiensten? 

Dan kunt u hem of haar schriftelijk voordragen op de ledenvergadering. De leden stemmen hierover.