Ledenvergadering

Elk jaar, eind januari/begin februari, is de algemene ledenvergadering.
Het bestuur stuurt alle leden met stemrecht 2 weken van tevoren de convecatie toe. Met hierin de notulen van het afgelopen jaar, de voorlopige begroting voor het komende seizoen en de agenda voor de ledenvergadering.

Leden kunnen op deze avond hun stem laten horen. Van te voren kunnen leden ook schriftelijk laten weten wat ze behandeld willen hebben.
Over verschillende onderwerpen als jaarbegroting, contributievaststelling, nodige uitgaven, kiezen van bestuursleden, benoemen van ereleden en beleidszaken wordt er door de leden gestemd. De beslissingen die door de stemgerechtigde leden worden genomen zijn bindend.

Het bestuur handelt in opdracht van de leden. Dus wees erbij, in uw eigen belang en van de club. Het getuigt ook van respect voor de vele uren die het bestuur voor de vereniging maakt, dat u er bij bent. Ook ouders van jeugdleden zijn stemgerechtigd.

Het bestuur hoopt op uw komst en daarmee uw steun. Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact op met voorzitter Hans Bergers of een van de andere bestuursleden, of stuur een mail naar voorzitter@tennisclub7.nl.  Het is altijd mogelijk om eerst een tijdje mee te lopen. Het bestuur brengt u graag op de hoogte van de inhoud van een functie.

Voor agendapunten mailt u naar onze secretaris, Samantha Pronk.

secretaris@tennisclub7.nl